Mission & vision

Vi mener enhver virksomhed må have et formål - en mission, der er større end blot at tjene penge. Det at tjene penge er vigtigt som et nødvendigt middel til at forfølge virksomhedens mission. For os definerer formålet virksomhedens samfundsmæssige betydning.

HMIGs mission

Gennem et værdiskabende og aktivt majoritetsejerskab udvikler vi succesfuldt og bæredygtigt danske virksomheder med en innovativ og videnstung produktportefølje og bidrager til at skabe et bedre samfund i vækst.

Vi mener desuden, at enhver virksomhed må have én eller flere overordnede idéer om, hvordan missionen skal lykkes - udtrykt i virksomhedens vision.

HMIGs Vision

Vi skaber resultater i virksomhederne i et respektfuldt samspil mellem ejere, ledelse og medarbejdere baseret på værdierne autonomi, kompetence og mening inden for rammerne af den overordnede strategi for hver enkelt virksomhed.

Vi formålsstyrer virksomhederne omkring ét værditilbud og én kerneforretning som kontinuerligt udvikles med udgangspunkt i værditilbuddet og skaber derved bæredygtig udvikling og vækst.

Vi drifter og udvikler etisk og samfundsansvarligt virksomhederne i henhold til standarder for god virksomhedsledelse.