Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder en meget aktiv rolle i værdiskabelsen i de virksomheder, vi investerer i.

Det gør vi først og fremmest ved at afsætte de nødvendige ressourcer til at observere, lytte og forstå virksomhedens "DNA" - forstå og have respekt for alt det, der fungerer godt i virksomheden.

Med dette udgangspunkt arbejder vi tæt sammen med den daglige ledelse om at udarbejde en detaljeret strategiplan for virksomheden, der:

  • frisætter virksomhedens uforløste potentiale
  • skaber endnu bedre resultater
  • sikrer fortsat bæredygtig vækst og fremgang

Vi ønsker at resultaterne i virksomheden skabes i et respektfuldt samspil mellem ejere, ledelse og medarbejdere baseret på værdierne:

  • autonomi
  • kompetence
  • mening

inden for rammerne af den overordnede strategi, der udarbejdes for virksomheden.

Ligeledes ønsker vi, at den daglige ledelse og bestyrelsen i virksomheden har en ægte og sammenfaldende interesse i at skabe bæredygtig, lønsom vækst og langsigtede operationelle forbedringer.

Derfor tilbyder vi den daglige ledelse og bestyrelsesmedlemmerne i de virksomheder, vi investerer i, at medinvestere på samme vilkår som HMIG.