Hvordan arbejder vi

Vi skaber bæredygtig vækst og værdi i virksomheden gennem et aktivt og udviklende ejerskab.

Den daglige ledelse af virksomheden har det operationelle ansvar, og sammen med den bidrager vi til at skabe en klar strategisk retning for virksomhedens vækst og udvikling.

Vi bruger den nødvendige tid sammen med ledelsen til at få en fælles forståelse for og formulere virksomhedens mission og vision.

Dernæst formuleres strategien for virksomheden, hvor vi beskriver:

  • de overordnede ambitioner for virksomheden => hvilke resultater vil vi opnå for virksomheden
  • hvem virksomheden er til for => virksomhedens kunder
  • hvad vi er til for kunderne med => virksomhedens kerneforretningen og værditilbud
  • hvordan vi er til for kunderne => virksomhedens struktur, processer og ressourcer

Virksomheder ejet af HMIG driver og udvikler vi således efter vores strukturerede analyse- og strategimodel. Vi kalder den HMIG modellen.

Denne model hjælper os og den daglige ledelse til sammen at organisere virksomheden omkring dens primære værditilbud, så alle medarbejdere i virksomheden kan bidrage til at skabe løbende forbedringer af kerneforretningen.

For os betyder aktivt medejerskab også løbende dialog og sparring med ledelsen og de øvrige medaktionærer omkring eksekveringen af strategien.

Derfor holder vi jævnlige opfølgningsmøder mellem bestyrelsesmøderne, og vi bidrager også konkret til opgaveløsningen, hvor det giver mening.