Cobi Rehab erhverver den danske producent af positioneringshjælpemidler LASAL A/S

9. januar 2019

Cobi Rehab har primo januar 2019 erhvervet 100% af aktierne i LASAL A/S. Virksomhedens tidligere ejer og direktør Tine Devantier Winther Lundgren fortsætter som direktør i LASAL. 

LASAL blev etableret i slutningen af 80’erne, og har 30 års erfaring i at udvikle og producere positioneringshjælpemidler af høj kvalitet til alle grene af sundhedssektoren som f.eks. hospitaler, plejecentre, institutioner og hjemmepleje. Gennem årene har LASAL opbygget en position i Danmark og internationalt som en respekteret og anerkendt producent af specialudviklede positioneringspuder og lejringsløsninger, der hjælper med at stabilisere og aflaste personer med funktionsnedsættelser.

De specialudviklede positioneringspuder og lejringsløsninger udvikles og produceres på fabrikken i Thorsø, Midtjylland og sælges gennem et veletableret forhandlernetværk i hele Skandinavien, store dele af Europa og i Japan. Således genereres mere end 80% af omsætningen på eksportmarkedet.

Cobi Rehab har siden etableringen i midten af 1990’erne specialiseret sig i livskvalitetsforbedrende positioneringsløsninger til mennesker med funktionsnedsættelser. Der er derfor et rigtig godt match mellem Cobi Rehab og LASAL, og med købet af LASAL, styrker Cobi Rehab yderligere sin produktportefølje og viden inden for positionering og lejring, og får mulighed for at hjælpe endnu flere immobile mennesker med livskvalitetsforbedrende positionerings- og lejringsløsninger.

Du kan læse mere om Cobi Rehab på www.cobirehab.com